Hướng dẫn cho các bạn mới truy cập lần đầu

Hiện tại trang web sử dụng bài học trực tuyến đang được nâng cấp, cập nhật và hoàn thiện mỗi ngày. Mong các bạn học viên thông cảm.

Đối với những bạn chỉ đăng ký riêng chương trình tiếng Anh cho người mới bắt đầu Pimsleur English Premium thì truy cập vào địa chỉ pep.matgoc.com

Đối với những bạn đăng ký chương trình Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ Effortless English như sau: 
  1. Truy cập vào mục ONLINE AUDIO dành cho những bạn đăng ký một trong các gói Original Course, Power Course, Real Course, Business Course hoặc gói tổng hợp Native Speaker, Pro Speaker.
  2. Truy cập vào mục ONLINE PREMIUM hoặc PRO SPEAKER chỉ dành cho những bạn đăng ký gói Pro Speaker hoặc tài khoản VIP Membership.
Trường hợp các bạn không tìm thấy hoặc không vào được những mục trên là do email của bạn chưa được kích hoạt hoặc email chưa trùng khớp với email lúc đăng ký. Theo đó bạn hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ nhé.

Vui lòng gửi tin nhắn hỗ trợ kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tại m.me/eesvn